តើ​អ្វី​ទៅជា​បទ​បរិហារកេរ្តិ៍​?

08/13/2016

តើអ្វីទៅជាបទបរិហារកេរ្តិ៍?    
បរិហារកេរ្តិ៍ ជាមូលដ្ឋាន គឺជាការនិយាយ, ការសរសេរ, ឬគំនូរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ កិត្តិយសអ្នកដទៃ។

    ការបរិហារកេរ្តិ៍ក្លាយទៅជាបទល្មើសដែលអាចផ្តន្ទាទោសបាន លុះត្រាណាតែការបរិហារកេរ្តិ៍ នោះធ្វើជាសាធារណៈ។  មានន័យថា ការបរិហារកេរ្តិ៍ត្រូវបានធ្វើនៅទីកន្លែងសាធារណៈ ឬតាមមធ្យោ បាយណាមួយដែលពាក្យបរិហារកេរ្តិ៍នោះត្រូវបានឮឬឃើញសុះសាយជាសាធារណៈ ដូចជាតាម កាសែត វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ឬអ៊ិនទែណែតជាដើម។ ពាក្យបរិហារកេរ្តិ៍នៅទីកន្លែងឯកជនមិនត្រូវបានផ្តន្ទា ទោសទេ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់ខ្មែរមានតែបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ តែមិនបទ បរិហារកេរ្តិ៍ជាឯកជនទេ។
តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរ បទបរិហារកេរ្តិ៍គឺជាបទល្មើសមជ្ឈិម តែមិនមានទោសពន្ធនាគារទេ។  អ្នកដែលជាប់ទោសពីបទបរិហារកេរ្តិ៍នេះគ្រាន់តែត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ពី មួយសែន រៀលទៅដប់លានរៀល និងត្រូវសងសំណងខូចខាតដល់ជនដែលត្រូវបរិហារកេរ្តិ៍ប៉ុណ្ណោះ។  មាត្រា ៣០៥ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចែងថា៖
គ្រប់ការអះអាងបំផ្លើស ឬ ការទំលាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬនៃស្ថាប័នគឺជាការបរិហារកេរ្តិ៍។
ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី ១០០.០០០ (មួយសែន) រៀល ទៅ ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន)រៀល បទបរិហារកេរ្តិ៍ដែលប្រព្រឹត្តតាមមធ្យោបាយណាមួយដូចតទៅ៖

១.    តាមសំដី ទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយដែលបញ្ចេញនៅទីសាធារណៈ ឬនៅក្នុងសាលប្រជុំសាធារណៈ។
២.    តាមលិខិត ឬគំនូរ ទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនឬដាក់តាំងឲ្យសាធារណជនមើល។
៣.    តាមគ្រប់មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតទស្សន៍សម្រាប់សាធារជន។

តើគ្រប់ការបរិហារកេរ្តិ៍សុទ្ទតែត្រូវបានផ្តន្ទាទោសទាំងអស់ដែរឬទេ?

ពាក្យបរិហារកេរ្តិ៍ខ្លះអាចត្រូវអនុគ្រោះបាន ដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ការពារសេរីភាពក្នុងការនិយាយ ក្នុងការសរសេរ។  បទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ ត្រូវថ្លឹងថ្លែងសេរីភាព ក្នុងការនិយាយនិងសរសេរជាមួយនឹងការការពារកិត្តិយសរបស់បុគ្គល។
ដូច្នេះ ពាក្យខ្លះដែលចាត់ទុកថាបរិហារកេរ្តិ៍ អាចអនុគ្រោះពីការទទួលខុសត្រូវបានបើ៖

១.    ការនិយាយឬការសរសេរនោះធ្វើឡើងដោយសុទ្ធចិត្ត
២    ការនិយាយឬការសរសេរនោះជាការពិត
៣.    ការនិយាយឬការសរសេរនោះជាសេចក្តីថ្លែងមតិ។

តើអ្វីទៅដែលហៅថា”សុទ្ធចិត្ត”?

សុទ្ធចិត្ត តាមភាសាសាមញ្ញ គឺជាអ្វីដែលធ្វើឡើងដោយស្មោះសរគ្មានបង្កប់នូវគំនិតទុច្ចរិត។  ក្នុងន័យនៃច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍ សុទ្ធចិត្តមានន័យជាមូលដ្ឋានថាជនដែលត្រូវចោទថាបរិហារកេរ្តិ៍គេនោះ បានបន្លឺពាក្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមនុស្សម្នាក់ទៀត ដោយសារគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតដឹងពី រឿងអ្វីមួយ តែគាត់មិននឹកស្មានថាពាក្យដែលបន្លឺនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស មនុស្សម្នាក់ទៀត ឬ គាត់គ្មានចេតនាចង់បំផ្លាញមនុស្សនោះទេ។
ច្បាប់ខ្មែរយើងមិនបានកំណត់ថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលហៅថាសុទ្ធចិត្តនោះទេ ។ ប៉ុន្តែ តុលាការបារាំង បានកំណត់កត្តាបួនយ៉ាងដែលអាចយកមកពិចារណាថា តើពាក្យសំដីមួយជាពាក្យដែលបន្លឺឡើង ដោយសុទ្ធចិត្ត ឬ អសុទ្ធចិត្ត មានន័យថាចង់បំផ្លាញគេឬយ៉ាងណា។ កត្តាទាំងបួនយ៉ាងនោះគឺ៖
១.    ជនដែលជាប់ចោទពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ គ្មានភាពជាសត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សត្រូវរងការបរិហារកេរ្តិ៍។ នេះមានន័យថា ជនជាប់ចោទមិនមែននិយាយបរិហារកេរ្តិ៍មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយសារតែខ្លួន ស្អប់គាត់ ឬមានគំនុំជាមួយគាត់ពីមុនមនោះទេ។
២    ពាក្យសំដីដែលជនជាប់ចោទនិយាយ ឬសរសេរនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅសមស្រប ដូចជាក្នុងគោលដៅចង់ឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាអ្វីមួយដែល សំខាន់ ដល់សុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ ឬ សង្គម ឬ ប្រទេស។
៣.    ពាក្យសំដីដែលជនជាប់ចោទបាននិយាយ ឬសរសេរនោះត្រូវបានគាត់អង្កេតម៉ត់ចត់ ជាមួយប្រភព ឬឯកសារនានា គឺមិនមែននិយាយ ឬសរសេរតាមការនឹកស្រម័យ របស់ ខ្លួននោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកកាសែតមុននឹងសរសេរអត្ថបទមួយ គាត់បាន ព្យាយាមរកប្រភពមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់លើព័ត៌មានរបស់គាត់។ ការពិត ទោះបីគេព្យាយាមរកប្រភពបានច្រើនមកបញ្ជាក់យ៉ាងណាក្តី ពេលខ្លះ ព័ត៌មានដែលផ្សាយនោះនៅតែមិនពិតហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស អ្នកដទៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកកាសែតនោះនៅទទួលបានទទួលគុណប្រយោជន៍ពីកត្តាមួយ នៃបណ្តាកត្តាសុទ្ធចិត្តដែរ។
៤.    ពាក្យសំដីដែលជនជាប់ចោទបាននិយាយឬសរសេរនោះមានតុល្យភាពឬមានការ ថ្លឹងថ្លែង។ នេះមានន័យថា គាត់មិនមើលតែមួយជ្រុងនៃព័ត៌មានទេ គាត់ត្រូវបង្ហាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃព័ត៌មាន។ ឧទាហរណ៏ អ្នកកាសែតដែលរាយការណ៏ពីអំពើពុករលួយនៃមន្ត្រីរាជការណាម្នាក់ ត្រូវបង្ហាញពីព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យដោយមន្ត្រីនោះដែរដើម្បីឲ្យគាត់ មានឳកាសបំភ្លឺពីករណីរបស់គាត់ដែរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការប្រើសំដីត្រូវឲ្យល្មម គឺមិនត្រូវហក់ចូលក្នុងការសន្និដ្ឋានថាអ្នកនេះជាឧក្រិដ្ឋជន ឬ ជាជនក្បត់ជាតិនោះទេ។

តើពាក្យពិតជាបទបរិហារកេរ្តិ៍ដែរឬទេ?

ជាចំណុចគោល អ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃជាការបរិហារកេរ្តិ៍។ តែច្បាប់អនុគ្រោះដល់អ្នកនិយាយការពិត ទោះបីពាក្យដែលបន្លឺឡើងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កត្តិយសអ្នកដទៃក៏ដោយ ។ មានន័យថាច្បាប់មិនផ្តន្ទាទោសអ្នកដែលនិយាយឬសរសេរការពិតនោះទេ។

តើការនិយាយឬសរសេរសំដែងមតិជាបទបរិហារកេរ្តិ៍ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដែរឬទេ?

រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរ មាត្រា ៤១ ធានាសេរីភាពក្នុងការសំដែងមតិ។ ដូច្នេះ ច្បាប់ក៏មិនដាក់ទោសចំពោះការថ្លែងមតិដែរ។ បើក្រឡេកមើលមាត្រា ៣០៥ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ អំពីបទបរិហារកេរ្តិ៍សាធារណៈ មាត្រានេះផ្តន្ទាទោសតែការថ្លែងពី ”អំពើ” គឺអ្វីដែលបានធ្វើ ឬព្រឹត្តិការណ៏ណាមួយដែលបានកើតឡើង តែមិនបានផ្តន្ទាទោសការថ្លែងមតិទេ។

មានសំណួរចោទសួរថាអ្វីជា “អំពើ”  អ្វីជា ”មតិ”?

អំពើកើតឡើងដោយមនុស្សធ្វើ និយាយរួមគឺជាព្រឹត្តិការណ៏កើតឡើងដោយស្នាដៃអ្នកណាមួយ(យើងមិន និយាយពីបាតុភូតធម្មជាតិ នៅ ទីនេះទេ)។ ដូច្នេះ ព្រឹត្តិការណ៏ជាអ្វីដែលយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថា វាពិតជាបានកើតឡើងមែន ឬពិតជាមិនបានកើតឡើងទេ។  មតិមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៏ទេ។ មតិជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់លើបញ្ហាណាមួយឬលើព្រឹត្តិការណ៍ ណាមួយ។ ដូច្នេះ គេមិនអាចថាមតិមួយពិតឬមិនពិតទេ តែគេអាចនិយាយថា “មតិរបស់លោកអាចទទួលយកបាន ឬមិនអាចទទួលយកបាន” “មតិរបស់លោកសមរម្យដែរ” ឬ “មតិរបស់លោកមិនសមរម្យទេ”។
ឧទាហរណ៍នៃ ”អំពើ” ៖ កាលពីខែមិនាព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានទៅអនុវត្តសាលក្រមបណ្តេញអ្នកភូមិទឹកផុស។
ឧទាហរណ៍នៃ “មតិ” ៖ ការបណ្តេញអ្នកភូមិទឹកផុសចេញពីភូមិជាការមិនសមរម្យ ព្រោះគាត់បានរស់នៅលើទឹកដីនេះយូរហើយ។

អំពើ

៖ គេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថាការបណ្តេញចេញបានកើតឡើងពិតមែននៅទឹកផុស ព្រោះគេអាចមើលតាមរបាយការណ៍សារពត៌មាន ឬចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែង។

មតិ

៖ នេះជាមតិរបស់មនុស្សម្នាក់ ថាការបណ្តេញចេញនេះមិនសមរម្យ។ មនុស្សខ្លះថាមិនសមរម្យបើគិតទៅតាមការកាន់កាប់ដីយូរមកហើយ រីឯមនុស្សខ្លះទៀតថាសមរម្យ បើយោងទៅតាមការសំរេចរបស់សាលក្រមតុលាការ។ មនុស្សពីរនាក់អាចមើលរឿងតែមួយតែឃើញខុសគ្នា ទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងពីបទបរិហារកេរ្តិ៍បាន?

អ្នកដែលអាចប្តឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតពីបទបរិហារកេរ្តិ៍បាន លុះត្រាតែជននោះយល់ឃើញថា កតិ្តយសរបស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ះពាល់។ ថ្វីបើបទបរិហារករ្តិ៍ ស្ថិតក្នុងចំណោមបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ព្រះរាជអាជ្ញាមិនអាចផ្តើមបណ្តឹងនេះដោយឯកឯងបានទេ។ កងនគរបាលក៏មិនអាចប្តឹងអ្នកណាម្នាក់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ ជំនួសឲ្យជនរងគ្រោះពីបទបរិហារកេរ្តិ៍បានដែរ។ បណ្តឹងត្រូវតែចេញផ្ទាល់ពីជនរងគ្រោះ។


តើពេលណាកិត្តិយសរបស់អ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានប៉ះពាល់?

កិត្តិយសត្រូវបានប៉ះពាល់នៅពេល ពាក្យសំដីដែលប្រើនោះធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនោះ ចុះថយ ឬបាត់បង់ការរាប់អានពីសង្គម បាត់បង់ឳកាសការងារ ឳកាសសេដ្ឋកិច្ច។ល។ ឧទាហរណ៍ ការនិយាយថាហាងទំនិញមួយលក់របស់ក្លែងក្លាយ ធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងនោះបាត់បង់នូវអតិថិជនរបស់គេ។ ការនិយាយថាអ្នកណាម្នាក់ជាឧក្រិដ្ឋជន ជាមនុស្សពុករលួយ ធ្វើឲ្យជននោះបាត់បង់ការរាប់អានពីអ្នកដទៃ ធ្វើឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើម ឬបាត់បង់ការងារ។
Advertisements
Posted in Criminal Law and Procedure, Laws | Leave a comment

Asian Development Outlook 2016: Highlights

Growth is slowing in many developing countries in Asia as a result of the continued weak recovery in major industrial economies and softer growth prospects for the People’s Republic of China.

Developing Asia is projected to grow at 5.7% in both 2016 and 2017, down slightly from 5.9% in 2015, due chiefly to considerable global headwinds and moderating growth in the People’s Republic of China.

Commodity price declines dragged inflation down to 2.2% in 2015. Regional inflation will revive to 2.5% in 2016 as domestic demand strengthens, and rise further to 2.7% in 2017 as global commodity prices recover.

Risks are tilted to the downside as tightening US monetary policy may heighten financial volatility, further moderation in the People’s Republic of China could spill over into its neighbors, and producer price deflation may undermine growth in some economies.

Reform to raise labor productivity can invigorate developing Asia’s potential growth.

Rescuing growth in uncertain times

Growth in developing Asia is forecast to dip slightly, with growth in the industrial economies unlikely to pick up this year. The PRC continues to shift away from its reliance on investment and exports, and strong public investment has boosted growth in India despite weak exports. Stronger growth is seen for ASEAN, and low commodity prices are weighing on growth prospects in Central Asia and the Pacific. Most Asian economies are benefitting from low international food and fuel prices, while the regional current account surplus will narrow this year and next. Risks to the regional growth forecast remain tilted to the downside.

Spillover from the People’s Republic of China

Growth moderation in the PRC weighs on regional growth. Simulations estimate that the drop in PRC growth may have shaved as much as 0.3 percentage points from developing Asia’s outlook. The PRC effect is largely centered on Asia, reflecting strong regional trade and production links. In contrast, the impact on the US and the euro area through trade is largely offset by the benefit of lower commodity prices. Ongoing structural change in the PRC is affecting its import structure. Contributing to its growth moderation, the PRC is currently undergoing a structural transformation from growth led by exports and investment to growth grounded on domestic consumption. How PRC structural change affects an economy depends on the relationship. Spillover from PRC restructuring into particular economies will differ depending on whether they are exporters of consumer goods, parts of the same production chain, or competitors.

Emergent producer price deflation

The PRC and some other Asian economies recently experienced producer price deflation. Slowing economic growth has combined with sharply lower oil prices to push producer price inflation into negative territory, though consumer price inflation remains mostly positive. Commodity price shocks get diluted along distribution chains before affecting consumers. The pass-through of oil and food prices thus tends to be lower for consumer prices than for producer prices. Historically, falling producer prices are more common than declines in consumer prices. Producer price deflation is associated with lower economic growth. Restrained investment is one channel by which producer price deflation hampers growth. Policy makers should be aware of deflation’s potential to harm economic growth.
Download the 2016 Report here: ado2016
Posted in Economy | Leave a comment

$5 Trillion Meltdown: What If China Shuts Down the South China Sea?

July 16, 2016

philippine

China has fired off a music video, editorials and plenty of other propaganda, along with a few volleys from PLA Navy ships, in response to the international court ruling on the South China Sea, which it denounced as “null and void.” But after threatening to set up an air defense identification zone, what might the economic impact be if Beijing went one step further and closed off the entire area inside its so-called “nine-dash line”?

Based on a 1947 map by the then Kuomintang government, the vaguely defined nine-dash line encompasses around 90 percent of the South China Sea. It spans an area the size of Mexico extending more than one thousand kilometers from China, and which encompasses territory claimed by Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam.

While China is the major beneficiary of freedom of movement in the region, a number of other countries rely upon shipping routes through the disputed area, namely Japan, South Korea and Australia.

An estimated $5 trillion worth of goods are transported through South China Sea shipping lanes each year, including more than half the world’s annual merchant fleet tonnage and a third of all maritime traffic worldwide.

Oil transported through the Malacca Strait from the Indian Ocean, en route to East Asia via the South China Sea, is triple the amount that passes through the Suez Canal and fifteen times the volume that transits the Panama Canal.

According to Robert D. Kaplan, some two-thirds of South Korea’s energy supplies, nearly 60 percent of Japan’s and Taiwan’s, and 80 percent of China’s crude oil imports flow through the South China Sea.

Analysts estimate the cost of rerouting oil tankers via the Lombok Strait and east of the Philippines at $600 million per annum for Japan, and $270 million per annum for South Korea.

The majority of Australian cargo travelling through the South China Sea is destined for China; however, were China to obstruct shipping routes in the South China Sea between Australia and its other trading partners, it could force a costly reroute of some $20 billion worth of cargo per annum.

Oil and Gas Wealth

Another reason for China’s interest in the South China Sea is its massive potential for oil and gas—what Kaplan has described as a “second Persian Gulf.”

The U.S. Energy Information Agency estimates the South China Sea holds eleven billion barrels of oil—similar to Mexico’s total oil reserves and 190 trillion cubic feet of natural gas—enough to meet twenty-eight years of Chinese gas demand. The China National Offshore Oil Corporation has invested some $20 billion in attempting to prove its more optimistic estimate of 125 billion barrels of oil and five hundred trillion cubic feet of natural gas.

Should these estimates prove accurate—and there is some debate over the actual recoverable reserves—then the South China Sea could contain more oil than anywhere else on Earth, apart from Saudi Arabia

Source: National Interest

 

Posted in Asia Pacific, China | Leave a comment

World Is Watching, Government Told After UN Meeting

Following global condemnation of the Cambodian government at the U.N. Human Rights Council last week, rights groups sent a message to the ruling party on Tuesday that the world would not “turn a blind eye” to its efforts to stifle the opposition and other critics.

The statement, signed by seven local and international rights organizations, highlights the widespread criticism of the government during the 32nd session of the U.N. Human Rights Council, which concluded on Friday in Geneva.

Zeid Ra'ad Al Hussein, right, the UN's high commissioner for human rights, meets with Maina Kiai, the UN's special rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, in Geneva on June 14, in a photograph posted to Mr Kiai's Flickr feed.
Zeid Ra’ad Al Hussein, right, the UN’s high commissioner for human rights, meets with Maina Kiai, the UN’s special rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, in Geneva on June 14, in a photograph posted to Mr Kiai’s Flickr feed.

“Statements at the Human Rights Council show that the world is not going to turn a blind eye as the Cambodian government blatantly abuses its legal system and judiciary to silence independent voices and civil society,” it said.

The statement cites heavy criticism from the U.S., U.K. and E.U., along with comments from the U.N.’s high commissioner for human rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, who noted a “drastic and deplorable narrowing” of Cambodia’s democratic space in his opening address to the council on June 13.

It also noted concerns from Japan, the main sponsor of the Human Rights Council resolution on the situation of human rights in Cambodia, which has historically shown itself to be more reserved than Western governments in its criticism of Prime Minister Hun Sen’s government.

Japan voiced its concern over “the current escalation of political tensions in Cambodia, which have resulted in considerable narrowing of space for legitimate and normal activities by opposition parties and civil society organizations,” according to the statement.

Keo Remy, head of the government’s human rights committee, hung up on a reporter on Tuesday. During the session in Geneva, Ney Samol, Cambodia’s permanent representative to the U.N., said the government “unequivocally adheres to rules of law, human rights and democracy.”

Carl Thayer, a Southeast Asia expert at the Australian Defense Force Academy, said Mr. Hun Sen would likely continue to shrug off criticism until making the necessary moves to appease foreign donors as local elections approach next year.

“Cambodia’s external critics are looking at ending the domestic impasse by getting Sam Rainsy back to Cambodia with a pardon and for the CPP to let up its attacks on the opposition so the 2017 commune elections are free and fair,” he said.

“At the moment we are seeing a test of political wills. Hun Sen plays this game well and when the moment is ripe he will make just the right concessions to prevent the invocation of sanctions against his government.”

Political analyst Kem Ley said he also believed the government would eventually make the necessary concessions to avoid foreign aid cuts, which have already been proposed by the European Parliament and U.S. Senate.

“The Cambodian government in the last 20 years, I think they are clever enough to respond to those questions or statements,” he said.

“They need more time to save their face before taking any action by following the statement,” he added. “If not, I can say maybe they are killing themselves.”

 

Posted in UN | Leave a comment

ទីភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មានរដ្ឋ​ចិន​រិះ​គន់​​លោក​ ហ៊ុន សែន ​និង​​បក្សប្រជាជន​

ទីភ្នាក់​ងារ​ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​របស់គណ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន ​កាលពីថ្ងៃ​ពុធ​ បាន​ចេ​ញ​ផ្សាយ​អត្ថ​បទ​មួយ ដែល​មានខ្លឹមសារ​រិះ​គន់រដ្ឋាភិ​បាល​របស់​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ ហ៊ុន សែន ដោយ​សារតែ​លោក​ទទួលបរា​ជ័យ ក្នុងការ​ដោះស្រាយបញ្ហា​ចលាចល​ន​យោបាយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​និង​អំពា​វ​នាវ​ឲ្យ​មាន​ “ការ​ កែ​ទម្រង់​ច្បាស់​លាស់​ និ​ង​ស៊ីជម្រៅ” ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ ​សម្រាប់​រ​យៈ​​ពេល​ប្រាំឆ្នាំខាង​មុ​ខ​។​

ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌​មាន​ ស៊ីនហួរ (Xinhua News ​Agency) ​ដែល​ផលិត​ព័ត៌មាន​ក្រោ​ម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យរបស់​រដ្ឋាភិបាល​នៃប្រទេ​ស​ចិន​ បាន​រៀបរាប់​អំពីភាព​មិនចុះ​សម្រុ​ង​នឹង​គ្នា​នៅ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា តាំងពី​ពេល​ដែល​ “ការ​បោះឆ្នោត​ជាតិ​ពោរពេញ​ដោ​យ​ជម្លោះ​” ​បាន​កន្លង​ផុត​កាលពីថ្ងៃ​​ទី​២៨​ខែ​ក​ក្កដា និង​បាន​​ដក​ ស្រង់​​សម្តី​​​​របស់​​អ្នក​​វិ​ភាគ​​​នយោ​បា​យ​​​ជា​​​ច្រើន ​នា​ក់​នៅ​ក្នុ​ង​​ប្រ​ទេស​​កម្ពុ​​​ជា​​ដែល​​​បា​ន​​អំ​​​ពាវ​នា​​វ​ឲ្យលោក ហ៊ុន សែ​ន​ ធ្វើ​កា​រ​​ផ្លាស់​​ប្តូរ​ដើ​​ម្បី​ ស្តារ​​​ប្រ​ជា​​ប្រិយភាព​​​​របស់​​​ខ្លួ​ន​ឡើង​​វិ​ញ​។

សេចក្តី​​រា​យកា​រ​​​ណ៍​​​​របស់​​​ទី​ភ្នាក់​​ងា​រ​​​​ព័ត៌ ​​មា​ន​​នេះ​​ក៏​​បា​ន​​​ដក​ស្រង់​សម្តី​​​របស់​លោក សុខ ​​ទូច ​អ្នក​​វិ​ភាគ​​នយោ​​បា​យ​ ​​ក្នុ​ង​សមា​ស​​​ភាព​​​ជា​​​​នា​យ​ក​រង​​​វិទ្យា​ស្ថា​ន​មួ​យ​នៅ​​​រា​ជ​​​បណ្ឌិត​​សភា​​​កម្ពុ​​ជា ដោ​យ​​​លើក​ឡើ​ង​ថា ​លោក ​ហ៊ុន សែន ​​បាត់​​បង់​​ប្រ​ជា​​ប្រិយ​ភាព​​​យ៉ាង​ច្រើន​ ដោ​យ​សារ​​​ តែ​​គ​ណ​​បក្ស​​ប្រ​ជា​​ជន​​មិន​ព្រ​ម​​​កែ​​​ទម្រង់ ។

លោក សុខ ​ទូច ​បា​ន​​​សន្និ​​ដ្ឋាន​​​ថា​ “កា​រ​​​ធ្លាក់​ ប្រ​ជា​​ប្រិ​យ​ភាព​​​របស់​​លោក ហ៊ុ​ន សែន​ ​និ​ង ​គ​ណ​បក្ស​របស់​លោក ​ដោ​យ​សារ​​​តែ​​​បញ្ហា​​​​បក្ខពួ​ក​​​និ​យម​​ អំ​ពើ​ពុ​ក​រលួ​យ​​ចាក់​ស្រេះ​ ​កា​រ​​​បណ្តេញ​​ចេញ​​ដោ​យ​បង្ខំ ​អ​ន្តោ​​ប្រ​​​វេស​ន៍​​​ខុស​​​ ច្បា​ប់ និ​ង​​កង្វះ​​​​របាយ​កា​រណ៍​​​ប្រ​ក​ប​​ដោ​យ​ឯក​រាជ​ភាព”។

អត្ថ​​​បទ​​រិះ​គ​ន់​នេះ​​​ក៏​​បា​នផ្តោ​ត​សំ​​ខាន់​ទៅ​លើ​ឥ​​ទ្ធិ​​​ពល​​នៃ​ប​ញ្ហា​​​ទាំ​ង​នេះ​​​ទៅលើ​​យុវ​ជ​ន​ផង​ដែរ​។ អត្ថបទ​​​នេះ​​មា​ន​​​ខ្លឹម​សារ​​ថា “ប្រជា​​​ជន​វ័យ​​ក្មេង​​​ភាគ​​ច្រើន​គាំ​​ទ្រ​ [​​មេ​ដឹក​នាំ​​គ​ណ​​បក្ស​ប្រ​ឆាំ​ង​] លោក សម រង្ស៊ី ​នឹ​ង​​បោះ​ ឆ្នោ​ត​​គាំ​​ទ្រ​​គ​ណ​​​បក្ស​​​សង្គ្រោះ​​​ជាតិ​​​ក្នុង​​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា ដែល​​មា​នប្រជាជន​​សរុប​ចំ​នួន​១៤,៦៨​​លា​ន​​​នាក់​ក្នុ​ង​នោះ​​៣០​ភាគ​​រយ​​​មា​ន​​អា​យុ​​ពី​១៥​ទៅ​​២៤​ឆ្នាំ​”។

អត្ថបទ​​ដដែល​​មា​ន​ខ្លឹម​​​សារ​​បន្តទៀត​​ថា​ “មូ​ល​ហេតុ​មួ​យ​ផ្សេង​ទៀត​​​ដែល​​ធ្វើ​ឲ្យ​​គ​ណ​​​បក្ស​​​ប្រ​ជា​​ជន​កម្ពុជា​​​បាត់​​បង់​​អ្នក​គាំទ្រ​​យ៉ាង​​ច្រើន​ ​អំ​​ឡុង​រយៈ​​ពេល​​ប្រាំ​ឆ្នាំកន្លង​មក​នេះ គឺ​​​ ដោ​យ​សារ​​​តែ​​​ប្រជា​​​ជន​​​ក្រី​ក្រ​​​ជា​​​ច្រើន​​​មិ​ន​បា​ន ​​ទទួល​ផល​ប្រ​​យោជន៍​​ពី​កំ​​ណើន​​សេដ្ឋ​កិច្ច​​​ប្រកប​​​ដោ​យ​​​និ​រន្តរ​ភាព​​​ទេ​ ទោះបី​​​ជា​​ប្រ​ជា​​​ជន​​ កម្ពុ​ជា​សម្រេច​​បាន​​កំ​ណើន​នេះ​ក៏​ដោ​យ” ។ ​​បញ្ហា​​​ទាំ​ង​​នេះ​​​បា​ន​កើត​ឡើង​​ចេញ​​​ពី​​កា​រ​​ត្អូញ​ត្អែរ​​​របស់​​​យុ​វ​ជ​ន​និ​ង​ប្រជា​​​ជន​ក្រី​ក្រ ​ចំ​ពោះ​​លោក ហ៊ុន សែន។ មិន​តែ​​​ប៉ុណ្ណោះ ក៏មា​ន​មន្ទិល​សង្ស័​យ​យ៉ាង​ច្រើន​​​អំ​ពី​លទ្ធ​ផល​​នៃ​​កា​រ​​បោះ​ឆ្នោ​ត​កា​ល​​​ពី​ខែ​​កក្កដា ​​ជា​​​ហេតុ​​​បណ្តាល ​ឲ្យ​មា​ន​​កា​រ​​ព្រួយ​​បារម្ភ​​​ពី​ស្ថានភាព​​​នៃ​ស្ថិ​រភាព​​​នៅ​ក្នុ​ង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ នេះ​បើ​យោង​តា​ម​​សេចក្តី​ពន្យល់​​​នៅ​ក្នុ​ង​សេចក្តី​រាយ​​កា​រ​​ណ៍​របស់​​ទី​ភ្នាក់​​ងារ​​​ព័ត៌មា​ន​​រដ្ឋចិន​​​នេះ​។

អត្ថបទ​​ដដែល​​​ក៏​មា​ន​ខ្លឹម​​សារ​បន្ថែម​​​ទៀត​​ថា “រយៈពេល​​បួ​ន​ខែ​ក្រោ​យ​​ពេល​​បោះ​ឆ្នោត ​ ​​កម្ពុ​ជា ​​នៅ​​តែ​​​ជាប់​​ក្នុ​ង​ចលា​ចល​​​នយោ​បា​យ​ ដោ​យ​សារ​​​តែ​​​គ​ណ​បក្ស​ប្រឆាំ​​ង​នៅ​តែ​​បន្ត​​ធ្វើ​​ពហិការ​សភា ដើម្បី​​តវ៉ា​​លទ្ធ​ផល​បោះ​ឆ្នោត”។ គ​ណៈ​កម្មាធិ​កា​រ​​​ជាតិ​​រៀប​ចំ​​កា​រ​​បោះ​ឆ្នោ​ត​​​ បា​ន​​ប្រ​កាស​​ថា​ ​គ​ណៈបក្ស​​សង្គ្រោះ​​​ជាតិ​​​ទទួល ​បា​ន​​៥៥​​អា​សនៈ​ក្នុ​ង​ចំ​ណោម​​១២៣​​អា​សនៈ​​​នៅ​​​ក្នុ​ង​រដ្ឋសភា​ កា​ល​​ពី​ខែ​កញ្ញា ក៏​​ប៉ុន្តែ​​គ​ណ​​​បក្ស​​ប្រឆាំ​ង​បា​ន​និ​ង​កំ​ពុ​ង​ធ្វើ​​ពហិ​កា​រមិន​ ព្រម​​​ទទួល​​យក​អា​​សន​ៈ​​​​របស់​​ខ្លួន ​និ​ង​បា​ន​ធ្វើ​មហា​​បាតុ​កម្ម​ ដើម្បី​​ទាម​​​ទា​រ​ឲ្យ​មា​ន​កា​រ​​ស៊ើប​អង្កេត​ឯ​ក​រាជ្យ​។

គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​​​ជាតិ​មា​ន​ផែ​ន​កា​រ​​​ធ្វើ​បាតុ​កម្ម​​ប្រ​ចាំ​​សប្តា​​ហ៍​​​នៅ​ក្នុ​ង​​​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​ ដើម្បី​ជំ​​ទាស់​​ភាព​​ស្រប​ច្បាប់​​​​រ​បស់​​រដ្ឋាភិ​បា​ល​​​​របស់​​គ​ណ​បក្ស​​ប្រ​ជា​ជ​ន​កម្ពុ​ជា ​ដែលនឹង​ចាប់​ផ្តើ​ម​ដំ​ណើរ​​កា​រនៅ​ថ្ងៃ​​​ទី​១៥ ​ខែ​​​ធ្នូ ។

សេចក្តី​​​រាយ​ការ​​​ណ៍​​​របស់​​ទី​ភ្នាក់​​ងា​រ​​​ព័ត៌​មាន ស៊ី​ន​ហួរ ដែល​​តំ​ណា​ង​ឲ្យ​ការ​​​វា​យ​​ប្រ​ហា​រ​​ មួ​យ​​ដែល​​មិនធ្លាប់​មា​ន​​​ពី​មុ​ន​មក និ​ង​ជា​​​កា​រ​​  វា​យ​​ប្រ​ហារ​​​ពិ​សេស​​មួ​យ​​ទៅ​លើ​​រដ្ឋា​​​ភិ​បាល​​​​របស់​​លោក ហ៊ុន សែ​ន ​ពី​សំ​​​ណា​ក់​​សារ​​នាំពាក្យ​​ រដ្ឋ​​របស់​ប្រ​ទេ​ស​​​ចិន​ ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុ​ង​ចំ​​​ណោ​ម​សម្ព័ន្ធមិត្រយ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​​របស់​​នា​យ​ក​​រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​រូប​នេះ បា​ន​បញ្ចប់​​ខ្លឹម​សារ​​​​របស់​​​ខ្លួ​ន​ ដោ​យ​កា​រ​​ដក​ស្រង់​សម្តី​​​​របស់​​មន្ត្រី​​រដ្ឋា​​​ភិ​បាល​​ពីររូ​ប ​​ដែល​ថ្លែ​ង​កា​រ​​​​ពារ​ចំ​ណាត់​​កា​រ​​ថ្មី​ៗ​របស់​​   គ​ណ​បក្ស​​ប្រ​ជា​​ជនកម្ពុជា​​ ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​​​កម្ម​វិធី​កំ​​ណែ​​ទ​ម្រង់​ផ្សេង​ៗ​។

អត្ថ​​បទ​​រា​យ​ការ​​​ណ៍​​នេះ​ បា​ន​ដក​ស្រង់​សម្តី​​​របស់​​​លោក ​រស់ ច័ន្ទត្រា​បុត្រ ​ទី​ប្រឹក្សា លោក​នា​​យក​​រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ​ហ៊ុន ​សែន ​និ​ង​លោក​ ផៃ ស៊ី​ផា​ន អ្នក​​នាំ​​ពាក្យ​​ទី​ស្តី​កា​រ​​​គ​ណៈ​រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ​​ដែល​​បាន​​លើក​ឡើ​ង​ថា កម្មវិធី​កំ​ណែ​ទម្រង់​​​​នឹង​​ត្រូ​វ​​កា​រ​ពេល​​​វេលា​សម្រាប់​​អនុ​វត្ត។ លោក រស់ ច័ន្ទត្រាបុត្រ ​​ត្រូ​វ​បា​ន​​ដក​ស្រង់ សម្តី​​​ដែល​លើក​ឡើ​ង​ថា “យើង​ត្រូ​វ​រង់​ចាំ​​​យ៉ាង​​តិច​​​ពីរ​ ឬ​​ក៏​បី​ឆ្នាំ ដើម្បី​​​ឃើញ​លទ្ធផល​” ។

លោក កែម ឡី អ្នក​​វិភាគនយោបា​យ​​ ដែល ត្រូ​វ​បា​ន​​ដក​ស្រង់សម្តី​​​នៅ​ក្នុ​ង​​សេចក្តី​រាយ​ការ​​ណ៍​​​របស់​​ទី​ភ្នាក់​​ងារ​​​ព័ត៌​មា​ន​​ស៊ី​ន​​ហួរដោ​យ​ លើក​ឡើង​​ថា ​លោក​មិ​ន​ជឿ​​ថា លោក ​ហ៊ុន សែ​ន ​​អា​ច​កែ​ទ​ម្រង់​​​​​ទេ ផ្អែក​លើ​​ឥរិយា​បថ​​​​   រ​បស់លោក​​តាំង​​ពី​​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ក្នុ​ង​ខែ​កក្កដា​មក​នោះ​ ​​បា​ន​លើក​ឡើង​កា​ល​​ពី​ម្សិល​មិញ​​ថា អត្ថ​​បទ​នេះ​ គឺ​​​​ជា​​ការ​​ព្រ​​មា​ន​មួ​យ​​ពី​ប្រទេស​​​ចិន​។

លោក កែម ឡី បា​ន​មា​ន​​ប្រ​សាស​ន៍​ថា​ “ប្រទេស​​​ចិ​ន​រក្សា​ស្ថា​ន​ភាព​​​នៅ​ទី​នេះ​ ​ពួ​ក​គេត្រូ​វ​កា​រ​​ដៃ​​​របស់​​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា​​នៅ​ក្នុង​​អា​ស៊ាន​​ ​និ​ង​សម្រាប់​​​ជ​ម្លោះសមុទ្រ​​ចិ​ន​​ខាង​ត្បូង ​ពោល​​ គឺ​​ពួ​ក​​​គេ​​ត្រូវ​​​កា​រ​ស្ថិរភាព​​នៅ​ទី​នេះ​”។

លោក សុខ ទូច បា​ន​លើក​ឡើង​ផង​ដែរ​​​ថា​ អត្ថ​​​បទ​​រិះ​គន់​ខ្លាំ​ង​​​ជា​​សា​ធា​រ​​ណៈទៅលើ​លោក ហ៊ុ​ន សែ​ន គឺ​​ជា​​សារ​មួ​យ​​ចេញ​ពី​មេ​ដឹក​នាំ​​ច្បាម​ឥទ្ធិ​​ពល​​​របស់​ប្រទេស​​​ចិ​ន​ ហើយ​​ថា​ ការ​កែ​​ទម្រង់​​លែង​​អាចត្រូ​វ​បា​​ន​ចាត់​​ទុក​​ជា​ល្បែ​ង​មួ​យ​លេង​ដោយ​មេដឹក​នាំគ​ណ​​បក្ស​ប្រជាជន​​ទៀត​ហើយ​។ លោក​បា​ន​មា​ន​​ប្រ​សាស​​ន៍​ថា​ “ប្រទេស​ចិន​ខ្លាច​កម្ពុជា​​​ធ្លាក់​ចូល​​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​​ប្រ​ហាក់​ប្រហែល​​នឹង​​ប្រទេ​ស​ថៃ ដូច្នេះ​​ចិ​ន​​ចង់​ឲ្យ​​រដ្ឋា ​ភិ​បាល​​អ​នុ​វត្តកម្ម​វិធី​​កែ​ទម្រង់​បែ​​ប​នេះ​”។

លោក ផៃ ស៊ី​ផា​ន ​បា​ន​លើក​ឡើង​ថា អត្ថ​​បទ​​​ដែល​​ទី​ភ្នាក់​​ងារ​​​ព័ត៌​មា​ន​​រដ្ឋ​​ចិន ស៊ី​ន​​​ហួរ ​​បា​ន​​ ចេញ​ផ្សាយ មិ​ន​មែ​​ន​ជា​​​កា​រ​​វា​យ​​ប្រហា​រ​​ទៅ​លើ​លោក ​ហ៊ុន សែន ​ឬ​​ក៏​​គ​ណ​​បក្ស​ប្រជា​ជន​ទេ ក៏​ប៉ុន្តែ​​​វា​​ជា​​កា​រ​វាយ​តម្លៃ​​សម​ហេតុ​សម​ផល​​ទៅ​លើ​ស្ថាន​ភាព​​នយោ​បា​យ​នៅ​ក្នុ​ង​ប្រទេ​ស​កម្ពុជា។

លោក ផៃ ស៊ី​ផាន ​​បា​នមាន​​ប្រ​សាស​​ន៍​ថា “ក្នុង​នា​ម​​ជា​រដ្ឋ​ឯក​រាជ្យ យើង​មិ​ន​ត្រូ​វ​កា​រ​ការ ​បញ្ជា​​​​របស​់​​នរណា​​ម្នាក់ឲ្យ​ធ្វើ​​អ្វី​មួ​យ​ទេ​។ យើង​ខ្លួ​ន​ឯង​​ប្តេជ្ញា​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ថាន​ភាព​មា​ន​ភាព​ល្អ​​ប្រ​សើរ​​ឡើង​”។ លោក​​​បា​ន​លើក​​ឡើង​បន្ថែ​ម​​ទៀត​ថា កម្ម​វិ​ធី​កំ​​​ណែ​ទម្រង់​​កំពុង​តែ​ដំ​ណើរ​​កា​រ​៕

ដោយ  and  – December 6, 2013

ប្រភពពី Cambodia Daily.

Posted in Politik | Leave a comment

China scrambles jets in air zone to monitor US and Japanese planes

 

Chinese fighter jets (file image)
China says it has a right to carry out defence and surveillance activities in the zone

China says it scrambled fighter jets to monitor US and Japanese planes as they flew in its newly declared air defence zone in the East China Sea on Friday.

The zone covers territory claimed by China, Japan, Taiwan and South Korea.

China said last week that all aircraft crossing through the zone must file flight plans and identify themselves or face “defensive emergency measures”.

The US, Japan and South Korea say they have since defied the ruling and flown military aircraft in the area.

Continue reading the main story

Analysis

Charles ScanlonBBC News

The United States and its allies appear to be trying to call China’s bluff over its new air defence perimeter.

Japan, South Korea and the United States have all flown what they called patrols through the zone, in defiance of China’s instruction to identify themselves and maintain radio contact.

China now says it has scrambled fighters for the first time to identify and monitor intruders – the first indication that it may be prepared to risk an encounter in the air above the East China Sea.

The contest is threatening to develop into a war of nerves as the US and its allies seek to test China’s true intentions and how far it is prepared to go in enforcing the new zone.

Beijing may have intended its move to increase pressure on Japan over disputed islands but it is also risking a broader confrontation with Washington, which remains the overwhelming naval power in the western Pacific.

The air defence identification zone (ADIZ) covers a vast area of the East China Sea, including a group of islands claimed by Japan, China and Taiwan.

South Korea claims a submerged rock, known as Ieodo, also within the zone.

The establishment of the ADIZ has caused widespread anger, with the US state department calling it “an attempt to unilaterally change the status quo in the East China Sea” which will “raise regional tensions and increase the risk of miscalculation, confrontation and accidents”.

‘Firm but calm’

On Thursday, China had announced it was deploying warplanes in the area for surveillance and defence.

Then on Friday, Air Force spokesman Col Shen Jinke said warplanes had been scrambled that morning to monitor two US surveillance aircraft and 10 Japanese planes – including early warning aircraft, surveillance aircraft and fighter jets – crossing through the ADIZ.

Col Shen said the jets had tracked the flights and identified the planes, state media reports.

Japanese officials gave no details of the flights, but said they were continuing to conduct routine operations in the region and had encountered no “abnormal instances so far”.

Senkaku/Diaoyu islands (file image)China, Japan and Taiwan all claim islands lying within the air defence zone

Earlier, China’s Foreign Ministry spokesman Qin Gang said China had a right to patrol the region and that the ADIZ was not aimed at any specific country.

“If some worry has emerged about the situation, it’s agitated by some individual countries,” he told a regular briefing.

If disputes existed, China wanted to solve them through “peaceful means via friendly negotiation,” he said.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe said on Friday that Japan would respond “firmly but in a calm manner” to China’s move, the Kyodo news agency reports.

Continue reading the main story

Air defence identification zones

  • Zones do not necessarily overlap with airspace, sovereign territory or territorial claims
  • States define zones, and stipulate rules that aircraft must obey; legal basis is unclear
  • During WW2, US established an air perimeter and now maintains four separate zones – Guam, Hawaii, Alaska, and a contiguous mainland zone
  • UK, Norway, Japan and Canada also maintain zones

Foreign Minister Fumio Kushida said the issue would be discussed with US Vice-President Joe Biden, who is due to begin a three-day visit to Japan on Monday.

The disputed group of uninhabited islands in the zone are known as Senkaku in Japan and Diaoyu in Chinese.

They are controlled by Japan, but have been the subject of rising tensions in recent years because of their proximity to important shipping lanes, fishing grounds and potential fossil fuel reserves.

South Korea has complained to China that the ADIZ also overlaps its own similar defence zone, and encompasses the Ieodo rock.

A number of regional commercial airlines – including Singapore Airlines, Qantas and Korean Air – have said they will comply with China’s new requirements.

Map of east china sea and declared air defence zone
Posted in Asia Pacific, China, Constitution, Criminal Law and Procedure, Japan | Leave a comment

Pope Francis urges reform of papal powers

Image

AFP
Tuesday, November 26, 2013 2:37 PM GMT

Pope Francis called for reform to take powers away from the Vatican and said Catholics should be more engaged in helping the needy, but ruled out allowing women priests in a key document released on Tuesday.

The Catholic leader said he was seeking advice on how his role should change — using an informal style for his first “apostolic exhortation”, in which he outlined his vision for the future of the Roman Catholic Church.

“It is my duty, as the Bishop of Rome, to be open to suggestions which can help make the exercise of my ministry more faithful to the meaning which Jesus Christ wished to give it,” the pope wrote.

Francis said it was time for “a conversion of the papacy”, adding that “excessive centralization, rather than proving helpful, complicates the Church’s life”.

Bishops should have “genuine doctrinal authority”, he said in the document — a type of long open letter used by popes to communicate with their faithful.

The document did not address many of the hot-button ethical reforms called for by progressives but Francis did say that the issue of the priesthood being reserved for men was “not a question open to discussion”.

On abortion, he also said the Church “cannot be expected to change her position on this question”.

But he added that it should do more “to adequately accompany women in very difficult situations, where abortion appears as a quick solution”.

Francis has instituted a council of cardinals to advise him on reforms including a shake-up of the Vatican bureaucracy after a series of high-profile scandals in recent years and disgruntlement in many local churches.

The Vatican this month also launched a worldwide consultation of Catholic dioceses including questions about pastoral care for same-sex couples, and Francis on Tuesday underlined the need for churches to keep an open door even without changes to Catholic doctrine.

‘Freedom to worship’

In the document, Francis stressed the importance of the Church’s social message and criticised the injustices of the global economy — a priority for his papacy.

“The poor and the poorer peoples are accused of violence, yet without equal opportunities the different forms of aggression and conflict will find a fertile terrain for growth and eventually explode,” he said.

Turning to other faiths, Francis said that ties with Islam had taken on “great importance” for the Catholic Church because of the growing number of Muslim immigrants in many traditionally Christian countries.

“We Christians should embrace with affection and respect Muslim immigrants to our countries in the same way that we hope and ask to be received and respected in countries of Islamic tradition,” he said.

“I ask and I humbly entreat those countries to grant Christians freedom to worship and to practice their faith, in light of the freedom which followers of Islam enjoy in Western countries,” he added.

Much of the exhortation was devoted to spiritual issues, particularly the need for a more joyful approach to faith reflected in the document’s Latin title “Evangelii Gaudium” (The Joy of the Gospel).

“There are Christians whose lives seem like Lent without Easter,” he said, adding that the Christian message should not be “a catalogue of sins and faults” and should be about striving for “the good of others”.

The document included practical tips from Francis for priests on how to give better homilies as well as a call for them to be closer to their parishioners.

“Our church doors should always be open, so that if someone, moved by the Spirit, comes there looking for God, he or she will not find a closed door,” he said.

Source: AFP

Posted in Christianity, Religions | Leave a comment